Stomatološka protetika

Da bi nadoknađivanje nedostajućih zuba i protetska sanacija postojećih zuba bila uspešna i funkcionalno i estetski potrebna je sveobuhvatna analiza svih faktora koji utiču na predvidljivost rezultata.

U stomatološkoj ordinaciji “Prof. Dr S. Karahoda” ćete, nakon detaljnog kliničkog pregleda i analize pomoćnih dijagnostičkih rezultata, dobiti predlog rešenja koji je potpuno individualizovan za Vas.

Usluge

Metalokeramičke krunice i mostovi

Fiksni radovi koji se izrađuju od metalne osnove i individualizovane keramike su radovi duge tradicije, međutim današnja tehnologija omogućava izradu ovih radova pomoću računarskih sistema radi postizanja najboljih rezultata.

Bezmetalne krunice i mostovi

Su fiksne nadoknade, danas već standardni radovi, koji su proizvod težnje da se izbegnu nedostaci metalokeramičkih radova i pacijentu omoguće nadoknade od apsolutno estetskih materijala. Veoma su postojani, a izrađuju se najčešće upotrebom kompjuterizovanih CAD/CAM sistema, ili sistemima presovanja keramike uz individualizaciju za svakog pacijenta. Mogu imati osnovu izrađenu od cirkonijum dioksida, materijala koji poseduje izuzetne fizičke karakteristike i visoku estetiku.

Proteze i kombinovani radovi

U nekim slučajevima postoji potreba za sanaciju krezubosti upotrebom mobilnih radova – proteza. U tim slučajevima težimo ka rešenjima koja su za pacijenta najbolja, a da pritom estetska komponenta i funkcionalna rehabilitacija budu zadovoljene.

Protetika na implantima

Izrada krunica, mostova i proteza na implantima poseduje svoje specifičnosti jer su to visokoprecizni radovi sa mnoštvom različitih vezivnih elemenata između implanta i nadoknade. U zavisnosti od potrebe i namene izrađujemo privremene, definitivne, imedijatne ili odložene protetske radove.