Preventiva i profilaksa

Preventivne mere i profilaktičke intervencije su grupa intervencija koje za cilj imaju sprečavanje pojave bolesti zuba ili usta. Najčešće su bezbolne i minimalno invazivne ali karakteriše ih velika korist.

Usluge

Uklanjanje tvrdih i mekih naslaga sa zuba

Jedna od rutinskih intervencija koja se sprovodi kako kod dece tako i kod odraslih. Nakon sprovedene intervencije značajno se umanjuje rizik od pojave upale desni kao i karijesa.

Održavanje postojećih ispuna

Često u svojoj praksi srećemo situacije da su korektni ispunu pukli ili su oštećeni. Ukoliko situacija dozvoljava, korekcija oštećenja uz minimalan tretman je dovoljna da se zub potpuno vrati u funkciju.

Štitnik za zube

Vrlo je široka paleta indikacija za izradu individualizovanih silikonskih štitnika za zube. Najčešće se izrađuju kod ljudi kod kojih postoje tzv. parafunkcije odnosno nevoljno škripanje i škrgutanje zubima. One sprečavaju ne samo trošenje zuba, već i čuvaju vilični zglob od oštećenja.