Ortodoncija

Nepravilnosti položaja zuba i vilica značajno narušavaju estetiku i funkciju žvakanja, govora i gutanja. Osim toga ispravljanjem položaja zuba se smanjuje rizik od pojave karijesa, a kasnije i prodontopatije.

Detaljnom analizom se dobijaju informacije o stepenu i vrsti nepravilnosti i koje su osnov za izradu dobrog plana terapije. Sigurno da terapija traje dugo ali rezultati koji dobiju na kraju terapije su vrlo zahvalni jer vrhunska estetika prirodnih zuba nema premca.

Usluge

Ortodontsko lečenje pokretnim aparatima

Pokretnim aparatima smatramo sve aparate koji se mogu skidati i stavljati. Najčešče se koriste u periodu kada pacijenti imaju i stalne i mlečne zube te imaju za zadatak da isprave postojeće nepravilnosti, a preostale zube izvedu na pravilno mesto. Neke vrste aparata, pored ispravljanja položaja zuba, imaju zadatak da isprave položaj vilica, eliminišu lošu naviku i sl.

Ortodontsko lečenje fiksnim aparatima

Fiksni aparati se koriste za lečenje nepravilnosti kod pacijenata koji imaju sve stalne zube. Velika prednost im je što se lepe na zube te deluju 24h dnevno i moguća je bolja kontrola pomeranja zuba. Koriste se takođe za ispravljanje nepravilnosti položaja vilica, a nekada ih primenjujemo u tzv. preprotetskoj pripremi gde korigujemo položaj zuba zarad izrade kvalitetnijih protetskih radova. Danas se izrađuju i od estetskih materijala tako da se gotovo ne vide u ustima pacijenata.