Lečenje karijesa

Karijes je daleko najčešća bolest zuba današnjice. U pitanju je baterijska infekcija koja dovodi do demineralizacije i razgradnje tvrdih zubnih supstanci, u početku gleđi a kasnije i dentina. Predstavlja daleko najčešći uzrok upale zubne pulpe i tkiva oko korena zuba.

U stomatološkoj ordijaciji „Prof. Dr S. Karahoda“ se vrši bezbolna sanacija karijesa upotrebom savremenih materijala.

Upala zubne pulpe i upale tkiva oko korena zuba se najčešće saniraju lečenjem kanala korena zuba koja ima veliku uspešnost jer savremena tehnologija omogućava vizuelizaciju kompleksnog kanalskog sistema, merenje dužine kanala korena zuba, efikasnu instrumentaciju, medikaciju i obturaciju. Krajnji rezultat su zubi koji koji su estetski rekonstruisani i vraćeni u normalnu funkciju.

Usluge

Lečenje karijesa zuba

Kod zuba kod kojih karijes postoji, a zubna pulpa nije oštećena, se uklanja inficirano zubno tkivo a defeket koji je karijesom nastao se sanira materijalima za zubne ispune. Kompozitni ispunu su danas standard jer poseduju sve potrebne mehaničke i biološke karakteristike koje su potrebne a estetski su veoma zadovoljavajući. Pored kompozitnih se nekada odlučujemo za keramičke inleje ili onleje što je uslovljeno ekstenzivnosti oštećenja.

Lečenje kanala korena zuba

Ovaj vid lečenja se sprovodi u slučajevima upale ili infekcije zubne pulpe koje veoma često i jesu uzrok bolova kod pacijenata. Osim toga se sprovode u slučajevima preloma zuba sa oštećenjem pulpe i u nekim specifičnim slučajevima preproteske pripreme i sl. Korišćenjem opreme koja omogućavaju uveličanje, mašinskom obradom unutrašnjosti kanalskog sistema, dobrom vizuelizacijom i adekvatnom medikacijom se postižu dobri i postojani rezultati. Pacijenti veoma često i zaborave da je koren zuba lečen jer osećaj takvog zuba u ustima se ne razlikuje od osećaja nelečenog zuba.