Dečja stomatologija

Puno pažnje pružamo i našim najmlađim pacijentima. Prvi kontakt i upoznavanje, čak i sa decom bez kvarnih zuba, je ključan za uspostavljanje međusobnog poverenja. Takav odnos nam pomaže da nam mališani veruju i proces lečenje protekne glatko.

Akcenat se na početku saradnje stavlja na prevenciju oboljenja zuba i edukaciju dece i roditelja o pravilnoj ishrani i održavanju higijene. Neke preventivne mere nam pomažu da smanjimo učestalost ali nekada je i potreban pun tretman karijesom zahvaćenih zuba i mekih tkiva.

Usluge

Zalivanje fisura i jamica

Zalivanje fisura i jamica je profilaktička procedura kojom se u fisure i jamice prvih stalnih molara postavlja preparat koji te male brazde hermetički zatvara i onemogućava zadržavanje hrane a samim tim razvoj bakterijskih kolonija. Preparati najčešće sadrže fluoride u sebi i vrše remineralizaciju oštećene gleđi kada do toga dođe. Na taj način se smanjuje rizik od pojave karijesa na prvim stalnim molarima.

Popravka i lečenje mlečnih zuba

Specifičnost sanacije mlečnih zuba se sastoji u tome da se kod lečenje mlečnih zuba često koriste nešto drugačiji materijali za lečenje kanala korena zuba, a nekada i drugačiji materijali za zubne ispune. O mlečnim zubima vodimo računa isto koliko i o stalnima jer osim funkcije žvakanja njihovo zdravlje omogućava pravilan razvoj i nicanje stalnih zuba.